Privrednom društvu KEUNE d.o.o. Beograd zaštita privatnosti posetilaca njegove Web stranice, kupaca, poslovnih partnera i drugih saradnika je od posebne važnosti, te stoga prepoznaje da je njegova dužnost odgovorno postupanje i zaštita podataka o ličnosti svih osoba s kojima dolazi u kontakt u okviru svog poslovanja.

Podatak o ličnosti je svaka informacija koja Vas identifikuje ili pomoću koje postoji mogućnost da budete identifikovani. KEUNE obrađuje Vaše podatke o ličnosti zakonito, pošteno i transparentno. KEUNE ne prikuplja i ne obrađuje podatke o ličnosti osoba mlađih od 18 godina kako je navedeno u Uslovima korišćenja na www.keunesrbija.rs

 

1. Podaci o rukovaocu

Podaci o rukovaocu podataka:

 • Naziv: KEUNE d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Rukovalac/KEUNE)
 • Registrovano sedište: Batajnički drum 23, 11080 Beograd, Republika Srbija
 • PIB: 113476880
 • Matični broj: 21874060
 • Imejl: serbiawebshop@keune.com
 • Web stranica: www.keunesrbija.rs

 

2. Kako KEUNE koristi prikupljene podatke o ličnosti?

Ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti odnosi se na podatke o ličnosti koje KEUNE prikuplja o sledećim osobama i/ili u vezi sa sledećim aktivnostima:

 • Posetiocima KEUNE-ove Web stranice www.keunesrbija.rs zajedno sa Privatnost & kolačići.
 • Hair Point KEUNE specijalizovane prodavnice/maloprodajno tržište
 • KEUNE maloprodajno tržište
 • KEUNE profesionalno tržište
 • KEUNE akademija
 • Ostali poslovni partneri
 • Komunikacija putem imejla
 • Video nadzor KEUNE poslovnih prostorija

 

2.1 Posetioci KEUNE-ove Web stranice

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

U trenutku posećivanja Web stranice www.keunesrbija.rs (u u daljem tekstu: Web stranica) prihvatate Uslove korišćenja u kojima je opisan način korišćenja Web stranice.

Tokom pregleda sadržaja na Web stranici, biće evidentirana IP adresa Vašeg računara, vreme početka i završetka posete, identifikacija korišćene usluge, te u određenim slučajevima, zavisno od podešavanja Vašeg računara, vrsta pretraživača i operativnog sistema. Sistem automatski beleži navedene podatke.

Ako odlučite da se registrujete na KEUNE Webshop, kod prve prijave zatražićemo od Vas određene podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, adresa, e-mail adresa, korisničko ime i lozinka. Klikom na taster „Registruj se“ potvrđujete da ste upoznati sa obradom podataka o ličnosti koje ste nam učinili dostupnim registracijom i kreiranjem korisničkog naloga putem Web shop-a, te da prihvatate Uslove korišćenja i Uslove prodaje.

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti je legitimni interes KEUNE-a da potrošačima omogući registraciju na Web stranici, kao i da prati ponašanje potrošača na svojoj Web stranici. Pored toga, pravni osnov obrade podata o ličnosti je i izvršenje ugovora o prodaji sa licima koja preko Web stranice kupuju KEUNE proizvode. U mogućnosti ste da date i pristanak u svrhu slanja besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a. U tom slučaju je pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti na taj način dat pristanak.

Kada je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš slobodno dat pristanak, u bilo kom trenutku možete da opozovete Vaš pristanak, s tim da to ne utiče na zakonitost obrade koja se zasnivala na Vašem pristanku pre nego što ste isti opozvali. Pristanak možete opozvati putem imejla na serbiawebshop@keune.com.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka o ličnosti nego što je to potrebno za korišćenje Web stranice i Web Web shop-a, za prodaju KEUNE proizvoda, kao i prijem i obradu reklamacija kupljenih KEUNE proizvoda, odnosno za dostavu besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a. Obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, adresa (uključujući grad i poštanski broj), imejl adresa i broj telefona. Ukoliko se registrovani korisnik KEUNE-a odluči za plaćanje proizvoda putem bankovne kartice, tada se obrađuju i podaci o bankovnoj kartici kojom se vrši plaćanje KEUNE proizvoda.

Ako smo od Vas dobili pristanak za slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter), obrađuju se i eventualni drugi podaci potrebni za slanje takvih obaveštenja. Uz to, imate mogućnost da unesete i dodatne podatke o ličnosti, kao što je pol (M/Ž), ukoliko želite da primate besplatna obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., odnosno druga posebna obaveštenja od strane KEUNE-a, a koja će biti odabrana prema Vašem polu.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Prodaja KEUNE proizvoda, uključujući i prijem i obradu reklamacija kupljenih KEUNE proizvoda.
 • Slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a u svrhe direktnog marketinga, a na osnovu datog pristanka.
 • Podaci evidentirani u logovima tokom pretraživanja Web stranice koriste se u statističke svrhe (kako bi se prikupili podaci o popularnosti Web stranice), za otkrivanje grešaka i proveravanje sigurnosti rada Web stranice, kao i za otkrivanje i sprečavanje nezakonitih spoljnih napada koji ugrožavaju ispravnost Web stranice.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • Zbog ostvarivanja neke od funkcionalnosti, sadržaja ili usluge Web stranice i Web shop-a, pristup Vašim podacima može imati lice zaduženo za održavanje funkcionalnosti i administracije Web stranice. Obavezujemo se da ćemo osigurati da će navedeno lice Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Zbog ostvarivanja sigurnosti plaćanja bankovnim karticama KEUNE proizvoda putem Web shop-a, . Obavezujemo se da ćemo osigurati da će navedeni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Kako bismo kupcima KEUNE proizvoda putem Web shop-a osigurali dostavu kupljenih proizvoda, Vaše podatke o ličnosti dostavljamo našoj partnerskoj kurirskoj službi Daily express d.o.o. Beograd ili drugoj partnerskoj kurirskoj službi.
 • U slučaju da ste KEUNE-u dali pristanak za slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter), tada za slanje e-newslettera koristimo platformu treće strane Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. U tom slučaju Vaši podaci se prenose u SAD uz primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom. Ovde se možete detaljno upoznati s pravilima privatnosti MailChimp-a.

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka o ličnosti i traje sve do odjave sa Web shop-a, odnosno 10 godina ukoliko je došlo do prodaje KEUNE proizvoda putem Web shop-a, a u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Nakon toga ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti, osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obaveza, rešavanja eventualnih sporova i/ili ispunjavanja ugovora zaključenih sa našim obrađivačima.

Ukoliko ste dali pristanak za dostavljanje obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE, tada ćemo Vaše podatke o ličnosti čuvati ili dok sami ne opozovete pristanak tako što ćete iskoristiti taster za opoziv koji će Vam biti ponuđen u promotivnoj e-poruci KEUNE-a.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke isključivo u digitalnom obliku. Svi podaci o ličnosti zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom, te jedino ovlašćeni zaposleni KEUNE-a i ovlašćeni zaposleni ugovornih partnera KEUNE-a navedenih u ovom Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti kojima je KEUNE preneo podatke o ličnosti u ovde navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju delatnosti vezane za podatke. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

Postoji mogućnost da putem Web stranice pristupite na profile KEUNE-a koji se nalaze na društvenim mrežama Facebook, Twitter, YouTube i Instagram. Ukoliko pristupate profilima na navedenim društvenim mrežama, Vaš internet pretraživač će uspostaviti direktnu vezu s Facebook-om, Twitter-om, YouTube-om, odnosno Instagram-om. Sadržaj dodataka preko koga se pristupa profilima na navedenim društvenim mrežama prenosi se direktno sa Facebook, Twitter, YouTube, odnosno Instagram korisničkog naloga na Vaš pretraživač i sa njega integriše u Web stranicu. Navedeno znači da KEUNE nema uticaja na Obim podataka koje Facebook, Twitter, YouTube, odnosno Instagram prikuplja pomoću tih dodataka, niti snosi ikakvu odgovornost s tim u vezi. Stoga se prethodno upoznajte s uslovima korišćenja i pravilima privatnosti navedenih stranica.

g) Kolačići

Kolačići su male tekstualne datoteke koje su smeštene na Vašem računaru od strane Web stranica koje posećujete. Oni se široko koriste kako bi se omogućili što efikasnije funkcionisanje Web stranica, kao i da bi pružili Web usluge i pogodnosti za korisnike. Druge tehnologije, uključujući podatke koje čuvamo u Vašem pretraživaču ili uređaju koriste se za slične svrhe. Sve te tehnologije ovde nazivamo “kolačićima”.

Kolačići mogu biti trajni ili privremeni. Trajni kolačić se sastoji od tekstualne datoteke koja može biti sačuvana lokalno na Vašem uređaju ili poslata od strane Web servera Web pretraživaču, koju će uređaj na kome je pretraživač sačuvan zapamtiti do trenutka isteka roka čuvanja, osim ako nije izbrisana od strane korisnika pre isteka roka čuvanja. Privremeni kolačić ističe nakon svakog Vašeg boravka na Web stranici, odnosno nakon zatvaranja pretraživača ili gašenja Web shop-a.

Kolačići ne sadrže informacije koje Vas direktno identifikuju, ali podaci o ličnosti koje Rukovalac čuva mogu biti vezani za informacije sačuvane i dobijene od privremenih kolačića (npr. IP adresa, podaci o pretraživanju, vrsta uređaja).

Nužni kolačići čine Web stranicu upotrebljivom i omogućuju osnovne funkcije kao što su navigacija Web stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web stranica ne može ispravno funkcionisati bez ovih kolačića, te nastavkom korišćenja Web stranice, odnosno Web shop-a pristajete na njihovo učitavanje na Vaš uređaj.

NAZIV

PRUŽALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

cookieconsent_status

keunesrbija.rs

Prikuplja podatke o prihvatanju kolačića za trenutni domen.

1 godina

HTTP

PHPSESSID

keunesrbija.rs

Identifikator sesije korisnika. Služi za normalno funkcionisanje Web stranice.

1 godina

HTTP

PH_HPXY_CHECK

keunesrbija.rs

Nužan za korisničko pretraživanje. Služi za normalno funkcionisanje Web stranice.

1 godina

HTTP

exp_csrf_token

keunesrbija.rs

Koristi se kod slanja formulara na Web stranici, to je jedinstveni i nasumični niz brojeva i slova koji štite našu Web stranicu od neželjene pošte.

Sesija

Trajni kolačić

exp_cart

keunesrbija.rs

Ne prikuplja podatke o ličnosti, služi samo za identifikacioni broj Vaše korpe za kupovinu.

24h

HTTP

exp_tracker

 

keunesrbija.rs

Prati poslednje 2 Web stranice koje ste posetili tako da Vas, ako je potrebno, možemo vratiti nazad na odgovarajuće stranice.

Sesija

HTTP

exp_last_visit / exp_last_activity

keunesrbija.rs

Pamti poslednji datum i vreme Vaše posete.

Sesija

HTTP

exp_cookies_allowed

keunesrbija.rs

Pamti da li Vaš pretraživač podržava tj. da li ima uključenu podršku za kolačiće.

1 godina

HTTP

Ostale vrste kolačića, koji su u nastavku teksta detaljno opisani, možete u svako doba samostalno isključiti tako što ćete da ažurirate postavke svog internet pretraživača. Dodatne informacije oko načina isključivanja niže navedenih kolačića, možete naći na sledećim mestima:

Neki pretraživači Vam omogućuju pretraživanje u „anonimnom“ načinu rada, ograničavajući količinu podataka sačuvanih na Vašem računaru i omogućavajući automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na Vaš uređaj kada završite sesiju pretrage. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje možete dodati u pretraživač da biste blokirali ili upravljali kolačićima.

Možete i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni u Vaš pretraživač tako što ćete odabrati opciju za brisanje istorije pregleda i pritom uključiti i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanje postavki pretraživača možete pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

Ostale vrste kolačića

Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom.

Statistički kolačići koje Web stranica koristi:

NAZIV

PRUŽALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

_ga

keunesrbija.rs

Registruje jedinstveni identifikacioni podatak koji se koristi za generisanje statističkih podataka o korišćenju Web stranice od strane posetioca.

2 godine

HTTP

_gat

keunesrbija.rs

Koristi ga Google Analytics kako bi ubrzao procesuiranje podataka.

Privremeni

HTTP

_gid

keunesrbija.rs

Registruje jedinstveni identifikacioni podatak koji se koristi za generisanje statističkih podataka o korišćenju Web stranice od strane posetioca.

Privremeni

HTTP

Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetioca kroz Web stranice. Namera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i podstiču ga na učestvovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Marketinški kolačići koje Web stranica koristi:

NAZIV

PRUŽALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

fr

facebook.com

Pruža informacije o efikasnosti naših oglasa na Facebook-u. Kod utemeljen na pikselima prati aktivnost na našoj Web stranici, pružajući osnovu za merenje posebnih događaja. Merenje događaja omogućuje nam da u svrhe usmeravanja/oglašavanja predočimo promet na Web stranici kao publiku.

90 dana

Pixel

NID

google.com

Registruje jedinstveni identifikacioni podatak koji identifikuje uređaj koji je već bio prijavljen. Identifikacioni podatak se koristi zbog ciljanih oglasa.

6 mjeseci

HTTP

Nerazvrstani kolačići su kolačići koji se nalaze u procesu razvrstavanja u kombinaciji s pružaocima usluga pojedinačnih kolačića.

NAZIV

PRUŽALAC USLUGA

SVRHA

ISTIČE

VRSTA

__cfduid

.cloudflare.com

Kolačići povezani sa stranicama koje koriste CloudFlare, koji služi za ubrzanje učitavanja stranice. Prema CloudFlare-u, koriste se za prevazilaženje sigurnosnih ograničenja baziranih na IP adresi posetioca. Ne sadrže nikakve identifikacione informacije korisnika.

1 godina

HTTP

SID, SAPISID, APISID, SSID, HSID, NID, PREF, DSID, IDE

google.com

Google Maps kolačići. Pamte Vaše postavke i pristanke unutar Vašeg Google naloga. Odnosi se samo na korisnike prijavljene u svoj Google nalog.

1 godina

HTTP

 

2.2 Hair Point KEUNE specijalizovane prodavnice/maloprodajno tržište

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

KEUNE obrađuje sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Podatke o ličnosti kupaca KEUNE proizvoda u KEUNE Hair Point prodavnici, i to: ime i prezime, ime privrednog društva/poslovnog subjekta, adresu (uključujući grad i poštanski broj), broj telefona, te ukoliko je primenjivo i podatke o bankovnoj kartici kojom se vrši plaćanje KEUNE proizvoda, i imejl adresa kupaca ukoliko postoji pristanak lica na koje se podaci odnose.

Pravni osnov obrade podata o ličnosti je i izvršenje ugovora o prodaji sa licima koja kupuju KEUNE proizvode. U mogućnosti ste da date pristanak u svrhu slanja besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a. U tom slučaju je pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti na taj način dat pristanak. Kada je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti slobodno dat pristanak, u bilo kom trenutku možete da opozovete Vaš pristanak, s tim da to ne utiče na zakonitost obrade koja se zasnivala na Vašem pristanku pre nego što ste isti opozvali. Pristanak možete opozvati putem imejla na serbiawebshop@keune.com.

b) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Prodaja KEUNE proizvoda, uključujući i prijem i obradu reklamacija kupljenih KEUNE proizvoda.
 • Slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a u svrhe direktnog marketinga, a na osnovu datog pristanka.

c) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • U slučaju da ste KEUNE-u dali pristanak za slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter), tada za slanje e-newslettera koristimo platformu treće strane Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. U tom slučaju Vaši podaci se prenose u SAD uz primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom. Ovde se možete detaljno upoznati s pravilima privatnosti MailChimp-a.

d) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka o ličnosti i traje do izvršenja ugovora o prodaji, odnosno i nakon ispunjenja ugovora, ali najduže 10 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Nakon toga Vaše podatke o ličnosti ćemo obrisati, osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obaveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjenje ugovora zaključenih sa obrađivačima.

Ukoliko ste dali pristanak za dostavljanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE, tada ćemo Vaše podatke o ličnosti čuvati sve dok od Vas ne primimo zahtev za prestanak slanja takvih obaveštenja na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com ili dok sami ne opozovete pristanak tako što ćete iskoristiti taster za opoziv koji će Vam biti ponuđen u promotivnoj e-poruci KEUNE-a.

e) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke o ličnosti u papirnom i digitalnom obliku. . KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

2.3 KEUNE maloprodajno tržište

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

KEUNE prilikom zaključenja ugovora sa maloprodajnim partnerima i distributerima, te drugim poslovnim partnerima posredstvom kojih stavlja svoje proizvode na tržište, prikuplja podatke o ličnosti osoba ovlašćenih za zastupanje poslovnih partnera, te osoba zaposlenih kod navedenih poslovnih partnera, a koje su zadužene za komunikaciju s KEUNE-om vezano za izvršenje navedenih ugovora. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti navedenih lica je izvršenje ugovora sa maloprodajnim partnerima i distributerima, te drugim poslovnim partnerima putem kojih KEUNE stavlja svoje proizvode na tržište i legitimni interes KEUNE-a koji se ogleda u uspostavljanju i unapređenju poslovne saradnje.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora sa maloprodajnim partnerima i distributerima, te drugim poslovnim partnerima putem kojih KEUNE stavlja svoje proizvode na tržište.

U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, potpis, broj telefona, imejl adresa, pozicija/posao.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Zaključenje i izvršenje ugovora s maloprodajnim partnerima i distributerima, te drugim poslovnim partnerima posredstvom kojih KEUNE stavlja svoje proizvode na tržište.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računarske opreme KEUNE-a, te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner koji je zadužen za predmetno održavanje. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će navedeni ugovorni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Za potrebe upravljanja odnosima s poslovnim partnerima i kupcima, KEUNE koristi programsko rešenje treće strane, te pristup Vašim podacima u svrhu održavanja navedenog programa može imati navedena treća strana kao ugovorni partneri KEUNE-a. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će navedeni ugovoreni partneri Vaše podatke o ličnosti obrađuju na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Za potrebe sprovođenja revizije i ispunjenja korporativnih finansijskih obaveza, Vaši podaci mogu biti prosleđeni nezavisnim spoljnim savetnicima KEUNE-a (npr. revizorima, advokatima).

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka i traje do izvršenja ugovora sa maloprodajnim partnerima i distributerima, te drugim poslovnim partnerima putem kojih KEUNE stavlja svoje proizvode na tržište, odnosno i nakon ispunjenja ugovora, ali najduže 10 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Nakon toga, Vaše podatke ćemo obrisati osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora zaključenih sa obrađivačima.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u papirnom i digitalnom obliku. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

2.4 KEUNE profesionalno tržište

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti koje ste nam učinili dostupnim naručivanjem KEUNE-ovih proizvoda iz linije namenjene profesionalnom tržištu, odnosno frizerskim salonima, i to putem KEUNE-ovih prodajnih predstavnika ili direktno, je izvršenje ugovora o prodaji KEUNE proizvoda za profesionalno tržište i legitimni interes KEUNE-a koji se ogleda u uspostavljanju i unapređenju poslovne saradnje.

U mogućnosti ste da date KEUNE-u pristanak u svrhu slanja besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora o prodaji KEUNE proizvoda za profesionalno tržište uključujući i dostavu navedenih proizvoda, odnosno za prijem i obradu eventualnih reklamacija naručenih proizvoda.

U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, adresa i imejl adresa.

Ako smo od Vas dobili pristanak za slanje obaveštenja o promotivnim ponudama, obrađuju se podaci potrebni za slanje takvih obaveštenja, i to ime i prezime i imejl adresa.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Zaključenje i izvršenje ugovora o prodaji KEUNE proizvoda za profesionalno tržište, uključujući dostavu navedenih proizvoda, te prijem i obradu eventualnih reklamacija naručenih proizvoda.
 • Slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE-a u svrhe direktnog marketinga, a na osnovu pristanka.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računarske opreme KEUNE-a, te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će navedeni ugovorni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Da . Obvezujemo se da ćemo osigurati da će naš navedeni ugovorni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Za potrebe upravljanja odnosima sa poslovnim partnerima i kupcima KEUNE koristi programsko rešenje treće strane, te pristup Vašim podacima u svrhu održavanja navedenog programa, može imati navedena treća strana kao ugovorni partner KEUNE-a. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će navedeni ugovorni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Kako bismo kupcima KEUNE proizvoda za profesionalno tržište osigurali dostavu kupljenih proizvoda, pojedine podatke o ličnosti, kao što je broj telefona, dostavićemo našoj partnerskoj kurirskoj službi Daly express d.o.o. Beograd ili drugoj partnerskoj kurirskoj službi.
 • Za potrebe sprovođenje revizije i ispunjenja korporativnih finansijski obaveza, Vaši podaci mogu biti prosleđeni nezavisnim spoljnim savetnicima KEUNE-a (npr. revizorima, advokatima).
 • U slučaju da ste KEUNE-u dali pristanak za slanje besplatnih obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter), tada za slanje e-newslettera koristimo platformu treće strane Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. U tom slučaju Vaši podaci se prenose u SAD uz primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti u skladu sa zakonom. Ovde se možete detaljno upoznati sa pravilima o zaštiti privatnosti MailChimp.

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka i traje do izvršenja ugovora o prodaji KEUNE proizvoda za profesionalno tržište, odnosno i nakon ispunjenja ugovora, odnosno 10 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Nakon toga, Vaše podatke ćemo obrisati osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih s izvršiteljima obrade. Ukoliko ste dali pristanak za dostavu obaveštenja o promotivnim ponudama, promotivnim događanjima i sl., kao i drugih posebnih obaveštenja (newsletter) od strane KEUNE, tada ćemo Vaše podatke o ličnosti čuvati sve dok od Vas ne primimo zahtev za prestanak slanja takvih obaveštenja na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com ili dok sami ne opozovete pristanak tako što ćete iskoristiti taster za opoziv koji će Vam biti ponuđen u promotivnoj e-poruci KEUNE-a.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u papirnom i digitalnom obliku. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom, te jedino ovlašćeni zaposleni KEUNE-a i ovlašćeni zaposleni ugovornih partnera KEUNE-a navedenih u ovom Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti kojima je KEUNE preneo podatke o ličnosti u ovde navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju delatnosti vezane za podatke. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

2.5 KEUNE akademija

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Frizeri su u mogućnosti da se putem naših prodajnih predstavnika prijave za edukacije koje organizuje KEUNE Akademija. Ako frizeri iskoriste tu mogućnost i ispune prijavu za učestvovanje u edukaciji, pravni osnov obrade njihovih podatka je izvršenje ugovora o pružanju usluge edukacije. U tom slučaju je pravni osnova obrade Vaših podataka o ličnosti na taj način dat pristanak.

Kada je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš izričit pristanak, ovlašćeni ste da u bilo kom trenutku opozovete Vaš pristanak, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se zasnivala na Vašem pristanku pre nego što ste isti opozvali.

Osobe koje žele da učestvuju kao modeli na edukacijama u sklopu KEUNE Akademije mogu se prijaviti za učestvovanje na edukaciji u svojstvu modela. Ukoliko pojedine osobe iskoriste tu mogućnost, tada je pravni osnov obrade njihovih podataka o ličnosti izvršenje ugovora o pružanju usluga modela na KEUNE edukacijama.

Prilikom prijave za učestvovanje kao model na edukacijama u sklopu KEUNE Akademije,

Kada je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, ovlašćeni ste da u bilo kom trenutku opozovete Vaš pristanak, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se zasnivala na Vašem pristanku pre nego što ste isti opozvali.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora o pružanju usluge edukacije, izvršenje ugovora o pružanju usluga modela, te za objavu fotografija frizera i modela koji su prisustvovali edukacijama u sklopu KEUNE Akademije. U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl adresa i fotografije frizera i modela.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Zaključenje i izvršenje ugovora o pružanju usluge edukacije;
 • Zaključenje i izvršenje ugovora o pružanju usluga modela;
 • Objava na Web stranicama i u drugim sredstvima informisanja fotografija sa edukacija radi promocije KEUNE-ovih edukacija i proizvoda u svrhe marketinga, a na osnovu pristanka lica na koja se podaci odnose.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • U slučaju da ste KEUNE-u dali zaseban pristanak za fotografisanje na edukacijama, tad će KEUNE Vaše fotografije javno objaviti na Web stranici, te ih eventualno učiniti javno dostupnim putem različitih sredstava informisanja, a sve u skladu sa Vašim pristankom.
 • Zbog održavanja tehničke i programske računarske opreme KEUNE-a, te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će naš navedeni ugovorni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka i traje do izvršenja ugovora o pružanju usluge edukacije, odnosno i nakon ispunjenja ugovora usled postojanja legitimnog interesa, a koji se ogleda u mogućnosti ponovnog izdavanja diplome od strane KEUNE-a na zahtev polaznika edukacije, a u slučaju gubitka iste, najduže tri godine po završetku edukacije. Ukoliko nakon izvršenja ugovora podnesete zahtev za brisanje Vaših podataka, iste ćemo obrisati, osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora zaključenih sa obrađivačima. Ukoliko ste dali pristanak za fotografiranje tokom edukacija i objavu Vaših fotografija na Web stranici i u drugim sredstvima informisanja, tada ćemo Vaše podatke o ličnosti čuvati

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u papirnom i digitalnom obliku. Podaci u digitalnom obliku zaštićeni su odgovarajućom prvoklasnom zaštitom, te jedino ovlašćeni zaposleni KEUNE-a i ovlašćeni zaposleni ugovornih partnera KEUNE-a navedenih u ovom Obaveštenju o obradi podataka o ličnosti kojima je KEUNE preneo podatke o ličnosti u ovde navedene svrhe imaju pristup podacima i obavljaju delatnosti vezane za podatke. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

2.6 Ostali poslovni partneri

a) Pravni osnovi obrade podataka o ličnosti

KEUNE u svom poslovanju prikuplja podatke o ličnosti lica ovlašćenih za zastupanje pravnih lica – poslovnih partnera KEUNE-a iz različitih delatnosti radi pružanja različitih vrsta usluga, kao što su usluge prevoza robe, špedicije, izradu ambalaže za proizvode, izradu deklaracija za proizvode, pružanje usluga lizinga, pružanja usluge dostave proizvoda, usluge održavanja službenih vozila i sl., kao i podatke o ličnosti kontakt osoba zaposlenih/angažovanih u tim pravnim licima. Pravni osnov obrade podataka o ličnosti navedenih lica jeste izvršenje ugovora koje je KEUNE zaključio sa navedenim poslovnim partnerima i legitimni interes KEUNE-a koji se ogleda u uspostavljanju i unapređenju poslovne saradnje.

Isto tako KEUNE svakodnevno od različitih poslovnih partnera putem direktnih porudžbina nabavlja različitu robu, kao što su kancelarijski materijal, kafa, voda i sl., te obrađuje podatke o ličnosti kontakt osoba za porudžbine navedene robe. Pravni osnov obrade podatka o ličnosti navedenih lica jeste izvršenje ugovora o prodaji i legitimni interes KEUNE-a koji se ogleda u uspostavljanju i unapređenju poslovne saradnje.

Za potrebe ovog Obaveštenja o obradi podataka o ličnosti u daljem tekstu sva pravna lica navedena u ovoj tački zajedno su nazvana Ostali poslovni partneri.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora zaključenih sa Ostalim poslovnim partnerima.

U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl adresa.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Zaključenje i izvršenje ugovora o izvršenju različitih usluga kao i ugovora o prodaji s Ostalim poslovnim partnerima.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računarske opreme KEUNE-a, te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će naš navedeni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Za potrebe upravljanja odnosima s poslovnim partnerima i kupcima KEUNE koristi programsko rešenje treće strane, te pristup Vašim podacima u svrhu održavanja navedenog programa, može imati navedena treća strana kao ugovorni partner KEUNE-a. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će navedena treća strana Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.
 • Za potrebe sprovođenja revizije i ispunjenja korporativnih finansijski obaveza, Vaši podaci mogu biti prosleđeni nezavisnom spoljnjim savetnicima KEUNE-a (npr. revizorima, advokatima).

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka i traje do izvršenja ugovora o pružanju usluga, odnosno ugovora o prodaji sa Ostalim poslovnim partnerima, odnosno i nakon ispunjenja ugovora, odnosno 10 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Nakon toga, Vaše podatke ćemo obrisati osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora sklopljenih sa obrađivačima.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u papirnom i digitalnom obliku. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

2.7 Komunikacija putem imejla

a) Pravni osnovi obrade podataka o ličnosti

KEUNE može obrađivati podatke osoba ovlašćenih za zastupanje i zaposlenih/angažovanih lica svojih poslovnih partnera i/ili potencijalnih poslovnih partnera koji se prikupljaju putem imejla ili posebnog obrasca u svrhu omogućavanja komunikacije KEUNE- a sa svojim poslovnim partnerima, a u cilju zaključenja poslovnog ugovora ili omogućavanja poslovne saradnje, te se takva obrada zasniva na legitimnom interesu KEUNE-a koji se ogleda u uspostavljanju poslovne saradnje u cilju zaključenja ugovora. Podaci se čuvaju tokom trajanja poslovne saradnje ili dok postoji potencijal za međusobnu saradnju.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za uspostavljanje poslovne saradnje sa potencijalnim poslovnim partnerima i za izvršenje ugovora zaključenih sa njima.

U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: imejl adresa pošiljaoca i primaoca, ime i prezime, poslovna adresa, broj telefona.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Ispunjenje zahteva pošiljaoca imejl poruke i druga komunikacija s pošiljaocem imejl poruke.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi Vaše podatke trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • Zbog održavanja tehničke i programske računarske opreme KEUNE-a, te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će naš navedeni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti.

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrada podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka, odnosno primanjem imejl poruke i traje do trenutka brisanja imejl poruke od strane pojedinog KEUNE-ovog zaposlenog koji je primio imejl poruku, odnosno tokom trajanja zaposlenja pojedinog KEUNE-ovog zaposlenog koji je primio imejl poruku kao legitimni interes KEUNE-a koji se ogleda u uspostavljanju poslovne saradnje u cilju zaključenja ugovora.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u digitalnom obliku. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

2.8 Video nadzor KEUNE poslovnih prostorija

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Kada pristupate poslovnim prostorijama KEUNE-a imajte na umu da je u istim postavljen video nadzor radi zaštite sigurnosti lica koje pristupaju poslovnim prostorijama KEUNE-a i imovine KEUNE-a, a što predstavlja legitimni interes KEUNE-a za obradu na ovaj način prikupljenih podataka o ličnosti.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za sprovođenje video nadzora odnosno za Vašu zaštitu i zaštitu drugih lica, imovine i poslovanja.

U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: Vaš video snimak s vremenom prilaza svakoj pojedinačnoj kameri postavljenoj u poslovnim prostorijama KEUNE-a.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Zaštita Vaše sigurnosti i sigurnosti drugih lica, te imovine i poslovanja KEUNE-a.

d) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Snimci dobijeni putem video nadzora čuvaju se najviše 30 dana, osim ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku, a sve u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju Republike Srbije.

e) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u digitalnom obliku. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

KEUNE je za sistem video nadzora uspostavio automatski sistem zapisa za evidentiranje pristupa snimcima video nadzora koji sadrži vreme i mesto pristupa, kao i oznaku lica koja su izvršila pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

 

2.9 KEUNE Edukatori

a) Pravni osnov obrade podataka o ličnosti:

KEUNE sarađuje sa frizerima po osnovu ugovora o pružanju usluga zaključenim sa KEUNE-om prema kome frizeri pružaju različite usluge kao što su npr. održavanje treninga znanja o KEUNE proizvodima u salonu, održavanje seminara, treninga, edukacija, priprema modela za revije, seminare, prezentacije, itd. (KEUNE Edukatori). Istim ugovorom može biti ugovoreno da tokom izvršavanja radnih zadataka ugovorenih navedenim ugovorom, te u vezi radnih zadataka, KEUNE ili poslovni partner KEUNE-a fotografiše i/ili snima KEUNE Edukatore, te da KEUNE i/ili poslovni partner KEUNE-a Vaše fotografije i/ili snimke objavi na Web stranici, te na bilo koji drugi način učini navedene fotografije i/ili snimke javno dostupnim.

Pravni osnov obrade podatka o ličnosti sertifikovanih KEUNE Edukatora je izvršenje ugovora o pružanju usluga, koji se zaključuje između frizerskog salona u kome je KEUNE Edukator zaposlen ili na drugi način angažovan i KEUNE-a.

b) Obim i kategorije podataka o ličnosti koje obrađuje KEUNE

Ne obrađujemo više podataka nego što je to potrebno za izvršenje ugovora o pružanju usluga. U navedene svrhe obrađuju se sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl adresa i fotografije i/ili snimci KEUNE Edukatora, te ime i prezime, broj telefona, imejl adresa vlasnika i/ili direktora frizerskog salona.

c) Svrha obrade podataka o ličnosti

Svrha obrade podataka je sledeća:

 • Zaključenje i izvršenje ugovora o pružanju usluga.

d) Prenos podataka o ličnosti

KEUNE u određenim slučajevima prenosi podatke KEUNE Edukatora trećim stranama za sledeće svrhe obrade:

 • U svrhu vođenja evidencije o aktivnostima KEUNE Edukatora, pristup vašim podacima može imati, za sertifikovane KEUNE Edukatore, izdavalac sertifikata (KEUNE Holandija).
 • U svrhu izvršenja ugovornih obveza prema svom poslovnom partneru koji je povezan sa uslugama koje izvršava KEUNE Edukator, KEUNE može Vaše podatke o ličnosti preneti svom poslovnom partneru (npr. frizerkom salonu u kojem će KEUNE Edukator održati trening znanja o KEUNE proizvodu u salonu, organizatoru revije na kojoj će KEUNE Edukator pripremiti model, vlasniku prostora u kojem će KEUNE Edukator održati edukaciju, itd.).
 • U slučaju da je ugovoreno pravo na fotografisanje i/ili snimanje sertifikovanog KEUNE Edukatora u vezi sa radnim zadacima ugovorenim ugovorom o pružanju usluga, tada će KUENE i/ili poslovni partner KEUNE-a Vaše fotografije i/ili snimke javno objaviti na Web stranici, te ih eventualno učiniti javno dostupnim putem različitih sredstava informisanja, a sve na osnovu i u skladu sa ugovorom.
 • Zbog održavanja tehničke i programske računarske opreme KEUNE-a, te zaštite navedene opreme, pristup Vašim podacima može imati naš ugovorni partner. Obvezujemo se da ćemo osigurati da će naš navedeni ugovorni partner Vaše podatke o ličnosti obrađivati na način predviđen ovim Obaveštenjem o zaštiti podataka o ličnosti.

e) Trajanje obrade podataka o ličnosti

Obrade podataka o ličnosti započinje pružanjem podataka i traje do izvršenja ugovora o pružanju usluga, odnosno i nakon ispunjenja ugovora, odnosno 10 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Srbije. Ukoliko nakon izvršenja ugovora podnesete zahtev za brisanje Vaših podataka, iste ćemo obrisati, osim u meri i trajanju potrebnim za ispunjavanje zakonskih obveza, rešavanje eventualnih sporova i/ili ispunjavanje ugovora zaključenih sa obrađivačima.

f) Sigurnost i ostale informacije

KEUNE čuva podatke u papirnom i digitalnom obliku. KEUNE će sistem zaštite podataka redovno nadograđivati i unapređivati, te činiti sve što se očekuje u određenoj situaciji kako bi sprečio neovlašćeni pristup obrađivanim podacima.

 

3. Koja su prava lica na koja se podaci odnose?

I. Pravo na pristup podacima o ličnosti

Možete zatražiti informaciju vezanu za obradu Vaših podataka u bilo koje vreme pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com.

II. Pravo na ispravku i dopunu

Možete zatražiti od Rukovaoca ispravku ili dopunu svojih podataka o ličnosti u bilo koje vreme pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com.

III. Pravo na brisanje podataka o ličnosti

Možete od Rukovaoca tražiti brisanje Vaših podataka o ličnosti ako su ispunjeni uslovi za takvo brisanje pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com. U navedenom slučaju, Rukovalac će bez odlaganja Vaše podatke obrisati, osim u slučaju i u meri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa Rukovaoca u skladu s propisima.

IV. Pravo na ograničenje obrade

Možete od Rukovaoca tražiti ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti u bilo koje vreme pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com. Rukovalac će u tom slučaju ograničiti obradu ukoliko se ispuni jedan od sledećih uslova: lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u kom slučaju će se obrada ograničiti na razdoblje kojim se Rukovaocu omogućuje provera tačnosti podataka; obrada je nezakonita i lice se protivi brisanju podataka o ličnosti, te umesto toga traži ograničenje njihove upotrebe; Rukovalac više nema potrebu za podacima o ličnosti radi svoje obrade, ali ih lice na koje se podaci odnose traži radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahteva u sudskom postupku; lice na koje se podaci odnose je uložio prigovor te očekuje potvrdu nadilaze li legitimni interesi Rukovaoca legitimne interese lice na koje se podaci odnose.

V. Pravo na prenosivost podataka

Možete od Rukovaoca tražiti u bilo koje vreme pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com, da Vam podatke o ličnosti koje ste pružili Rukovaocu preda u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, te imate pravo da te podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca.

VI. Pravo na prigovor

Rukovaocu možete uložiti prigovor u bilo koje vreme pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com, u skladu sa članovima 37 i 38 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, u kom slučaju će Rukovalac prestati sa takvom obradom, osim ukoliko ne postoji neki drugi osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti.

VII. Pravo podnošenja pritužbe nadležnom organu i sudska zaštita

Ukoliko smatrate da su obradom podataka o ličnosti povređena Vaša prava, možete uložiti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, ili na imejl adresu office@poverenik.rs. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo lica da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.

VIII. Opoziv pristanka

Možete u svako doba opozvati svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti pisanim putem na adresu Rukovaoca ili elektronskim putem na imejl adresu: serbiawebshop@keune.com. U navedenom slučaju, Rukovalac će bez odlaganja Vaše podatke obrisati, osim ukoliko ne postoji neki drugi osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Za sva pitanja vezana za obradu i zaštitu Vaših podataka o ličnosti možete se obratiti našem licu za zaštitu podataka o ličnosti putem imejla: serbiawebshop@keune.com

 

Datum poslednje izmene: 15. Novembar 2023. godine